Tiến Độ Đảo Kim Cương

 

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 01/03/2018

 

  • Tháp Hawaii: Đang chuẩn bị bàn giao vào tháng 4,5/2018
  • Tháp Bora Bora: Đang được xây dựng xong tầng cuối 29
  • Tháp Bahamas: Đang được xây dựng xong tầng 29
  • Tháp Maldives:  Đang được xây dựng xong tầng 29
  • Tháp Canary: Đã xây dựng xong tầng cuối cùng 22

Căn hộ nổi bật

Đảo Kim Cương

Đăng ký nhận thông tin

090.141.7771
Gọi